COBY SCHOT 

De tijd dat ik astrologie ben gaan studeren, is na mijn opleiding HBO Maatschappelijk Werk. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest bij verschillende bedrijven in de hulpverlening.

De laatste 24 jaar heb ik mij bezig gehouden met astrologie. De ontdekking in astrologie in 1990 heeft mij handvatten gegeven om mijn intuitieve gave verder te gaan ontwikkelen. 

Ik heb verschillende cursussen gevolgd, waaronder intuitieve massage, Bach Bloesem therapie en  Bio-Energetisch Lichaamswerk. Dit heeft mij geholpen om een andere weg in te gaan.

In 1993 sloeg het noodlot toe, doordat ik een ernstig auto-ongeluk heb gehad. Dit was voor mij het moment dat ik besloten had om mensen te willen helpen, vanuit de alternatieve hulpverlening en niet zozeer uit de traditie hulpverlening.